Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Toerisme Vlaams-Brabant is het overkoepelend en coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau waarin de provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen, de gemeenten en de bovenlokale toeristisch-recreatieve organisaties participeren.
Toerisme Vlaams-Brabant heeft als doel het toeristisch beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren. De promotie en de vermarkting van het toeristisch-recreatief aanbod in de twee groene regio’s Hageland en Groene Gordel én in kunststad Leuven staan voorop.
 
 
Ontdek de 9 Ambities Toerisme Vlaams-Brabant vzw 2020- 2025 hier.

Organisatie van de dienst toerisme van de provincie Vlaams-Brabant

De vzw Toerisme Vlaams-Brabant heeft een aantal projectmedewerkers in dienst. Alle andere medewerkers zijn ambtenaren van de provinciale dienst toerisme, binnen de directie Vrijetijd. De dienst toerisme wordt geleid door een diensthoofd en bestaat uit 9 teams:
 • cel boekhouding en administratie
 • cel publieksinformatie, verkoop en distributie
 • cel onderzoek & planning
 • cel marketing
 • cel sectorwerking
 • cel routebureau
 • cel projecten
 • cel regiowerking Groene Gordel
 • cel regiowerking Hageland.

Samenwerking versterkt ons regionaal toerismebeleid

Dankzij de goede samenwerking dragen gemeenten  veel bij tot het algemeen toerismebeleid en de grote toeristische thema’s. Uit bevragingen blijkt dat de thematische campagnes erg goed scoren, zowel bij
de bezoekers, de gemeenten en de deelnemende partners
 
De convenanten met de gemeenten willen we vernieuwen en verder versterken. De thematische campagnes rond  (H)Echte biermomenten, (B)loeiend Hageland, (Sp)rankelend Hageland, (H)Op Smaak, Druiventro(t)s, Mysterieuze Bossen en Witte Goud  zijn gedragen door de gemeenten in samenwerking met de sector (logies, restaurants, cafés, fruittelers, bierbrouwers, wijnboeren,…). Het vast toeristisch aanbod in combinatie met thematische acties trekt toeristen aan van Vlaanderen en daarbuiten, maar wordt ook erg gesmaakt door lokale inwoners die graag hun eigen regio beter leren kennen. 
 
Wat houdt deze convenant juist in? Toerisme Vlaams- Brabant ontvangt jaarlijks van de geconvenanteerde gemeenten een vaste bijdrage per inwoner. 
Hierbij kunnen deze gemeenten o.a.  rekenen op de ondersteuning vanuit Toerisme Vlaams-Brabant bij de organisatie van bovenlokale, thematische campagnes en bij het invullen van een regiowerking.
 

1 -Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel en Hageland

 • is samengesteld uit de schepenen van toerisme
 • stelt een jaaractieplan en een begroting op
 • bepaalt de samenstelling van de thematische werkgroepen
 • beslist over acties en thematische campagnes.
 • ondersteund door de regiocoördinator

2 - Ambtenarenoverleg (AO):

 • samengesteld uit de regiomedewerkers en de ambtenaren van toerisme
 • bereidt TOP Groene Gordel en TOP Hageland voor onder leiding van de regiocoördinator

3 - Thematische Werkgroep (TW):

 • is samengesteld uit de regiocoördinator of regiomedewerkers en de ambtenaren van toerisme
 • samen met de relevante toeristische actoren, logiesondernemers, attracties, terreinbeheerders
 • werkt thematische acties uit en volgt ze op
 • rapporteert aan TOP Groene Gordel en TOP Hageland


Klik hier voor de deelnemende gemeentes aan de convenant 2020-2025.