Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Toerisme Vlaams-Brabant is het overkoepelend en coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau waarin de provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen, de gemeenten en de bovenlokale toeristisch-recreatieve organisaties participeren.
Toerisme Vlaams-Brabant heeft als doel het toeristisch beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren. De promotie en de vermarkting van het toeristisch-recreatief aanbod in de twee groene regio’s Hageland en Groene Gordel én in kunststad Leuven staan voorop.

Organisatie van de dienst toerisme van de provincie Vlaams-Brabant

De vzw Toerisme Vlaams-Brabant heeft een aantal projectmedewerkers in dienst. Alle andere medewerkers zijn ambtenaren van de provinciale dienst toerisme, binnen de directie Vrijetijd. De dienst toerisme wordt geleid door een diensthoofd en bestaat uit 9 teams:
 • cel boekhouding en administratie
 • cel publieksinformatie, verkoop en distributie
 • cel onderzoek & planning
 • cel marketing
 • cel sectorwerking
 • cel routebureau
 • cel projecten
 • cel regiowerking Groene Gordel
 • cel regiowerking Hageland.

Convenant 2015-2019

Toerisme Vlaams-Brabant sloot in het voorjaar van 2015 een nieuwe convenant af met de gemeenten in de Groene Gordel en het Hageland. Deze vernieuwde werking is de opvolger van het voormalige Toeristisch-Recreatieve Actie Platform (TRAP) en loopt tot eind 2019. Toerisme Vlaams-Brabant ontvangt jaarlijks van de gemeenten een vaste bijdrage per inwoner. Hiervoor kunnen gemeenten enerzijds rekenen op een vastomlijnd dienstverleningspakket. Daarnaast ondersteunen de regiocellen Groene Gordel en Hageland hen bij de organisatie van bovenlokale thematische projecten en bij het oprichten van een reguliere regiowerking.

De convenant introduceert 3 nieuwe overlegstructuren:

1 - Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel en Hageland

 • samengesteld uit de regiocoördinator en de schepenen van toerisme
 • stelt een jaaractieplan en een begroting op
 • bepaalt de samenstelling van de thematische werkgroepen
 • buigt zich over acties en thematische campagnes.

2 - Ambtenarenoverleg (AO):

 • samengesteld uit de regiocoördinator/regiowerker en de ambtenaren van toerisme
 • voorbereiden van TOP Groene Gordel en TOP Hageland.

3 - Thematische Werkgroep (TW):

 • samengesteld uit de regiocoördinator/regiowerker, de ambtenaren van toerisme en de relevante toeristische actoren, logiesondernemers, toeristische attracties, terreinbeheerders, …
 • bepalen, uitwerken en opvolgen van diverse thematische acties
 • rapporteren aan TOP Groene Gordel en TOP Hageland.

Wat zijn de voordelen?

Voor de gemeenten:
 • 30 % korting op de normale aankoopprijs van de betalende publicaties, voor bestellingen van min. 45 euro
 • geen verzendkosten voor de publicaties (gratis + betalend)
 • gratis ontlenen van beachflags, spandoeken en tenten van de regio
 • gratis promotiemateriaal afhalen
 • toeristisch evenementieel aanbod verschijnt op de website van Toerisme Vlaams-Brabant (400 000 bezoekers/jaar) als het ingebracht wordt in de UiT-databank.
 • daguitstappen voor groepen in de gemeente verschijnen op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van bovenlokale toeristische producten:
 • aanleveren van de cartografie van de bovenlokale thematische fiets- en wandelroutes op de netwerken (1 per gemeente/jaar)
 • advies, helpen met terreinverkenning en correctie van de publicatie
 • eenmaal per jaar organiseren van een netwerkmoment, thematische workshop of een studiedag.
 • Beschikbaarheid van de toeristische kerncijfers op regio- of gemeenteniveau
 • voordeeltarief bij deelname aan Vlaanderenbrede promotiecampagne van Toerisme Vlaams-Brabant. 

Voor de toeristische ondernemers in de deelnemende gemeenten:

 • 30 % korting op de normale aankoopprijs van de betalende publicaties, voor bestellingen van min. 45 euro
 • geen verzendkosten voor de publicaties (gratis + betalend)
 • een tegemoetkoming voor logies als ze adverteren binnen de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland.
 • voordeeltarief bij deelname aan Vlaanderenbrede promotiecampagne van Toerisme Vlaams-Brabant. 

Klik hier voor de deelnemende gemeentes aan de convenant 2015-2019.