Privacybeleid

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Wij respecteren je privacy. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Bescherming van persoonsgegevens 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt met de nodige zorg de persoonsgegevens die je ons verstrekt . Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je ons je persoonsgegevens moet doorgeven. De persoonsgegevens die je ons via de website bezorgt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening verwerken we zorgvuldig. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe Toerisme Vlaams-Brabant vzw omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). We verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze doeleinden zijn:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van een provinciale taak;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Wanneer je inschrijft op onze e-nieuwsbrieven, nemen we je gegevens enkel op in het nieuwsbrievensysteem en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor je inschreef. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

Toerisme Vlaams-Brabant vzw geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor we ze verzamelden. We gebruiken ze in geen geval voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier we ze gebruiken en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen. We zullen ze verwijderen, voor zover de wetgeving ons dat toelaat.

Als je beroep doet op één van bovenstaande rechten, kan je ons vragen om je gegevens in de tussentijd niet meer te gebruiken.
Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be een verzoek indienen.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse toezichtcommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Persoonlijke gegevens inkijken, corrigeren of opvragen?
Dien hier je verzoek in.

Cookies

Toerisme Vlaams-Brabant vzw gebruikt cookies om websites te analyseren en verbeteren.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. We toetsen ons persoonsgegevensbeleid ook regelmatig aan de huidige regelgeving. Je vindt de wijzigingen aan ons beleid op deze pagina.

Nog een vraag over ons privacybeleid?

016 26 77 48
persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be