Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Fietsen

    Fietsen

  • In 1204 stichtte Hendrik I, hertog van Brabant, een gemeenschap van reguliere kanunniken van ‘Sint-Victor' onder de regel van Sint-Augustinus. 
  • Als beschermvrouw van hun klooster en de door hen gebouwde kerk verkozen ze de patrones van de wijk, Geertrui. 
  • De kerk heeft een 71 m hoge toren met beiaard en een wereldberoemd koorgestoelte.

Sint-Geertruikerk

Halfmaartstraat z/n,
3000 Leuven (Leuven)
Tel. +32 16 20 30 20

https://www.visitleuven.be